Bà dì dục vọng cho thằng cháu làm phi công

Thắng cháu ở quê lên nhà chú học đại học. Cháu thì trai tráng, thím cũng mới ngoài 30. Hai thím cháu lúc nào cũng rạo rực lửa tình, chỉ chờ chú không để ý là lao vào mây mưa. Cháu và thím loạn luân thế này, không biết đứa con thím là con chú hay con cháu nữa :))